Evästeet ja niiden hallinta sekä tietosuojaseloste

Evästeet ja niiden hallinta näillä verkkosivuilla

Sivustolla käytetään evästeitä (cookie). Evästeitä käytetään sekä välttämättömiin sivustoin toiminnallisuuksiin liittyviin asioihin että vapaaehtoisiin kävijöiden tilastointitarkoituksiin.

Välttämättömät aina päällä olevat evästeet (1 kpl)

Evästeen nimi: evastelupa
Tähän evästeeseen tallentuu tieto evästeiden käyttöluvasta ja se voi saada kolme eri arvoa:

  1. "valintatekematta": käyttäjä ei ole vastannut evästeiden käyttöoikeuskyselyyn, tämä arvo vastaa toiminnoiltaan kohdan 2. arvoa "valttamattomat"
  2. "valttamattomat": sivuilla käytetään vain välttämättömiä evästeitä
  3. "kaikki": sivuilla käytetään kaikkia evästeitä

Käyttäjän tekemä evästevalinta tallentuu evästeeseen 365 päiväksi (eli vuodeksi) ja sen voimassaoloa jatketaan aina uuteen täyteen 365 päivään kun käyttäjä käy jollain sivuston sivulla. Tämän ajan puitteissa samalla selainohjelmalla palaava kävijkä ei joudu vastaamaan uudelleen evästekyselyyn.

Vapaaehtoiset evästeet liittyen kävijätilastointiin ja -seurantaan

Sivustolla käytetään (jos sallit sen) Google Analytics -kävijätilastointia. Tämä Googlen palvelu käyttää evästeitä toiminnoissaan.
Googlen evästeet ovat nimeltään _ga ja _ga_CBJ2KZY6NW. Nämä Googlen evästeet ovat voimassa 2 vuotta ja aika jatkuu täyteen kahteen vuoteen aina kun kävijä käy tällä sivustolla.


Hallinnoi antamaasi evästelupaa


Nykyinen evästelupa:    Et ole tehnyt valintaa. Välttämättömät evästeet ovat silti aina käytössä ja evästeluvan kyselylaatikko näytetään jokaisella sivulla.

Muuta evästeiden käyttämisen lupavalintaa:


Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Elemix (yksityinen elinkeinonharjoittaja Tuomas Elenius) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste koskien verkkosivuja boudoirvalokuvaus.fi
Tietosuojaseloste on laadittu 13.9.2022. Viimeisin muutos tehty 9.11.2022 (lisätty kappale tekstiä koskien käyttäjälle vapaaehtoista Google Analytics -kävijätilastointia).

Rekisterinpitäjä

Elemix
Kotipaikka: Vantaa
Y-tunnus: 2200786-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomas Elenius (yrittäjä)
Sähköpostiosoite: tuomas (ät) boudoirvalokuvaus (piste) fi
Puhelinnumero: 044 5595 995

Rekisterin nimi

Verkkosivujen kautta tulleiden yhteydenottojen ja asiakkuuksien muodostama rekisteri.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Yhteydenottolomakkeella keräämme käyttäjän itsensä syöttämät ja lähettämiä tietoja. Yhteydenotossa pyydämme varsinaisen yhteydenottoasian lisäksi yhteydenottajan nimeä sekä yhteystietoja (sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Miten tietoja käsitellään ja säilytetään?

Yhteydenottolomakkeen kautta tulleet henkilötietoja käsittelee ainoastaan yrittäjä itse hoitaessaan liiketoimintaansa. Tyypillisesti yhteydenoton perusteella kirjoitetaan tarjous joka toimitetaan yhteydenottajalle. Henkilötietoja ei välitetä eteenpäin kolmansille osapuolille ja ne säilytetään ainoastaan verkkopalveluita myyvän ja niihin erikoistuneen yrityksen sähköpostipalvelimella. Sähköposteihin ei ole pääsyä kenelläkään muulla henkilöllä kuin yrittäjällä itsellään. Asiaa valvotaan teknisesti ja käyttö vaatii salasanan.

Henkilötietoja saatetaan myös siirtää talteen keikkatietoihin Google Calendar -pilvipalvelukalenteriin. Asiakassuhteen edetessä laskutusvaiheeseen, käsittelee alunperin yhteydenottolomakkeellakin saapuneita henkilötietoja yrityksen kirjanpitäjä (yksi nimetty henkilö) yrityksessä Porvoon Yrityslaskenta Oy. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään lain vaatimusten mukaisesti ja niitä säilytetään asianmukaisesti yrityksen omissa sekä kirjanpitoyrityksen tiloissa.

Tietojen poistaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat liiketoimminan kannalta tarpeen. Myös juridiset kirjanpitolain yms. asetukset vaikuttavat säilytysaikoihin.

Yksityishenkilönä sinulla on oikeus saada pääsy tietoihisi ja saada kopio tiedoista. Voit pyytää tietojen oikaisua tai poistamista. Poistamisoikeutta saattaa rajoittaa muut lait, esimerkiksi kirjanpitolain tietojen säilytysvelvollisuus.

Voit pyytä sinusta tallennettuja tietoja ylempänä mainitulta yhteyshenkilöltä, eli yrittäjältä itseltään.


Tiivistetysti henkilötietoja käsitellään Elemixissä mahdollisimman vähän ja erityistä huolellisuutta noudattaen. Ota yhteyttä kaikissa tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvissä asioissa suoraan yrittäjään Tuomas Eleniukseen, kiitos.

Google Analytics -kävijäseuranta

Mikäli käyttäjä sallii Googlen kävijätilastoinnin evästeet evästekyselyssä joka esitetään käyttäjälle sivustolle ensimmäistä kertaa saapuessaan (tai hän antaa luvan kaikkiin evästeisiin myöhemmin muuttamalla evästeasetuksia tällä sivulla ylempänä) alkaa kävijästä kertyä tilastotietoja Google Analytics -kävijätilastointijärjestelmään. Tietoihin tallentuu muun muassa tietoja siitä että millä sivuston sivuilla käyttäjä käy, kuinka kauan hän on kyseisellä sivulla, minkälaisella selainohjelmalla hän käyttää sivustoa jne. Tilastoihin tallentuu erilaisia teknisiä tietoja kävijästä (ei kuitenkaan IP-osoitteita) mutta mitään täysin yksilöiviä henkilötietoja kävijästä emme voi saada vaan kävijät näkyvät tilastoissa anonyymeinä kävijöinä emmekä pysty mitenkäänliittämään heitä oikeisiin henkilöihin.